Sylabusy
linia


powrót do głównej strony

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI
Kierunek: Budownictwo. Studia: magisterskie niestacjonarne. Przedmiot obowiązkowy.
16 g. wykładów; 16 g. laboratorium komputerowe.


Cel zajęć: Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z metodami i technikami wspomagającymi zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, ich kosztami, użytkowaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych. Szczególny nacisk położony jest na planowanie robót budowlanych, sporządzanie i interpretowanie harmonogramów sieciowych realizacji robót budowlanych oraz techniki optymalizowania, śledzenia i kontroli przebiegu realizacji obiektów budowlanych. Zajęcia laboratoryjne poświęcono nauce komputerowego wspomaganie zarządzania procesem inwestycyjnym na podstawie dostępnego oprogramowania


Tematyka wykładów:

Harmonogramy jednopunktowe. Program MS Project
 • MS Project - założenia sieci jednopunktowych, budowa jednopunktowych sieci zależności, przekodowywanie z sieci dwupunktowych
 • MS Project - kalendarz przedsięwzięcia, deklaracja danych o zadaniach, edycja i modyfikacja danych, rodzaje relacji między zadaniami, struktura SPP
 • MS Project - analiza czasu, konfigurowanie wyników obliczeń, terminy dyrektywne zadań, deklarowanie zależności czasowych między dwoma zadaniami, zadania cykliczne
 • MS Project - analiza zasobów - deklaracja danych o środkach (lista analizowanych środków, typy zasobów, kalendarz zasobu, zapotrzebowanie i dostępność, kosztu użycia zasobów)
 • MS Project - prowadzenie analiz z uwzględnieniem zasobów, wyświetlanie i drukowanie wyników, interpretacja wyników
 • MS Project - prowadzenie analizy kosztów
 • MS Project - kontrola realizacji przedsięwziecia
 • Kontrola kosztów metodą Wartości Wypracowanej (Earned Value, EVM).
 • MS Project - zastosowanie metody wartości wypracowanej (EVM) w programie MS Project

Metody optymalizacyjne w budownictwie
 • Podstawowe pojęcia i techniki
 • Programowanie liniowe. Zastosowanie programu Solver
 • Zagadnienie transportowe
 • Programowanie dynamiczne. Wyrównywanie wykresu zatrudnienia
 • Szeregowanie zadań. Algorytm Jonhsona


Tematyka ćwiczeń:

Program do harmonogramowania MS Project - sporządzenie i analiza przykładowego harmonogramu sieciowego
 • MS Project - budowa jednopunktowych sieci zależności
 • MS Project - kalendarz przedsięwzięcia, deklaracja danych o czynnościach, edycja i modyfikacja danych, rodzaje połączeń między czynnościami
 • MS Project - analiza czasu, konfigurowanie wyników obliczeń, terminy dyrektywne czynności, deklarowanie zależności czasowych między dwoma czynnościami
 • MS Project - analiza zasobów - deklaracja danych o środkach (lista analizowanych środków, zapotrzebowanie, dostępność, kosztu użycia zasobów)
 • MS Project - prowadzenie analiz z uwzględnieniem zasobów, wyświetlanie i drukowanie wyników, interpretacja wyników
Metody optymalizacyjne w budownictwie
 • Rozwiązanie jednego zadania ręczne i/lub w Excelu z grupy zagadnień: zagadnienie transportowe, wyrównywanie wykresu zatrudnienia metodą analityczną lub graficzna, szeregowanie zadań (algorytm Jonhsona).


Warunki zaliczenia przedmiotu:
Samodzielne wykonanie i zaliczenie: projektu z harmonogramu sieciowego sporządzonego w programie MS Project oraz ćwiczenia z zagadnień optymalizacyjnych. Kolokwium: Zakres materiału obowiązujący na kolokwium.


Literatura:

do góry     powrót do głównej strony